Srnčia zver

srncia zver 2Srnčia zver, ako pôvodný európsky druh, je rozšírená od rozsiahlych nížinných oblastí až po hornú hranicu lesa. V strednej Európe je spolu s jeleňou najrozšírenejšou raticovou zverou. Z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania je nesmierne dôležitá najmä pre kvalitnú divinu a širokú variabilitu trofejí.
Film zachytáva populácie žijúce na juhozápadnom Slovensku. Približuje spôsob života srncov na prelome tisícročí.


rok výroby:
2001
dĺžka: 60 min

 spacer zluta 640x45

Článok "Obyčejný život srnčí zvěře"

Video ukážky

Fotogaléria

Objednať film