Ocenenia v súťažiach

•  IV. ročník Celoslovenskej prehliadky videofilmov s tématikou poľovníctva a prírody
   1999 - 1. miesto v kategorii príroda a zver

•  V. ročník Celoslovenskej prehliadky videofilmov s tématikou poľovníctva a prírody
   2000 - 1. miesto v kategorii príroda a zver

•  XXI. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2004 - cena ministra životného
   prostredia SK

•  X. ročník Celoslovenskej prehliadky videofilmov s tématikou poľovníctva a prírody
   2005 LEVICE HUBERTLOV - 1. miesto v kategorii príroda a zver

•  II. ročník medzinárodného festivalu TUR Ostrava 2005 festival filmů o trvale
   udržatelnom rozvoji cena hejtmana Moravskoslezkého kraje

•  XI. ročník medzinárodného filmového festivalu s tématikou poľovníctva a ochrany
   prírody LEVICE 2006 - CENA televízie Markíza

•  XI. ročník medzinárodného filmového festivalu s tématikou poľovníctva a ochrany
   prírody LEVICE 2006 - 1. cena v kategorii náučno-metodický film

•  CINEAMA 2007 1. miesto v kat. C

•  XXIV. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007 - cena Prezidenta festivalu

•  XI. ročník medzinárodného filmového festivalu s tématikou poľovníctva a ochrany
   prírody LEVICE 2007 - 2. cena v kategorii príroda a zver

•  XXXIII. ročník mezinárodné filmové soutěže TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2008 -
   kategorie Amatérske filmy cena za najlepší zahraniční film a cena města Uherský Brod

•  XXII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov
   TATRANSKÝ KAMZÍK 2008 - HLAVNÁ CENA FESTIVALU

• Hory Zonty 2009 Amatérske filmy 3.miesto za film POZNÁM TAKÉ MIESTA

• Medzinárodný filmový festival Hubertlov – Levice 2010 Zvláštna cena Ministerstva
   pôdohospodárstva, a Cena OkO SPZ v Leviciach

• Medzinárodný filmový festival Hubertlov – Levice 2013 3. cena v kategorii
   POľOVNÍCKY DOKUMENT A CESTOPIS za film S kopovmi na diviaky

• Cena poroty za kameru na 15. Ročníku festivalu filmů, setkání a dobrodružství
   RAJBAS 2013 v Blansku