Od augusta do decembra v Malých Karpatoch

od augusta 2

Slovensko. S prírodného hľadiska jedna z najzaujímavejších krajín
v strednej Európe. Lesy Slovenska obýva množstvo pôvodných,
ale aj niekoľko introdukovaných druhov poľovnej i nepoľovnej zveri.
Preneste sa aj vy do nádherných dolín, húštin, lúk a polí
v najzápadnejšie ležiacom pohorí Slovenska, prostredníctvom filmu
"Od augusta do decembra v Malých Karpatoch". Film je plný
unikátnych záberov voľne žijúcej divej zveri, získaných v roku 1999
kamerou bratov Dobrovodskích. Aj vy zažijete vzrušenie so súboja
srncov počas augustovej ruje, prenesiete sa medzi rujných ručiacich
jeleňov v septembri, započúvate sa do chrapčania danielov
v októbri a objavíte krásu malokarpatskej ruje muflónov.
Popritom všetkom budete môcť pozorovať pri love líšky, kuny a iné
dravce vyskytujúce sa v tomto pohorí, tvoriacom západnú hranicu
Karpatského oblúka.


rok výroby:
1999
dĺžka: 30 min

od augusta diplom s

spacer zluta 640x45

Video ukážky

Fotogaléria